Agora logo Agora - Obianske zdruenie na podporu priamej demokracie   Posielanie noviniek na Váš email:


Prihlásiť Odhlásiť

Momentálne je online 3 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

Ako ďalej v reforme verejnej správy
Pridan da: tvrtok, 11.11.2004 18:15
Tma:
Konferencia ,,Ako ďalej v reforme verejnej správy“ 2. 9. 2001 Primaciálny palác, Bratislava

Vážené dámy a páni, priatelia.

Volám sa František Pálka a zastupujem občianske združenie na podporu priamej demokracie AGORA. Verím tomu, že väčšina z prítomných v procese reformy verejnej správy už doteraz vynaložila maximum úsilia a energie. Žiaľ, bez očakávaného úspechu. Musíme konštatovať, že zažitý centralizmus, straníctvo a osobné záujmy politikov sú silnejšie ako naša úprimná snaha. Nebojme sa priznať, že sme v tomto procese zablúdili a nezvolili správne postupy. Som rád, že máme ešte dostatok síl na hľadanie východísk z tohto bludiska, o čom svedčí aj zorganizovanie dnešnej konferencie.

Občianske združenie na podporu priamej demokracie AGORA predvídalo tento vývoj, a preto navrhuje a presadzuje už od začiatku roka 2000, kedy vzniklo, aby sa RVS začala robiť komplexne, od hora dolu. Súčasný stav RVS náš zámer len potvrdzujú. Skúsenosti ukázali, že najväčším nepriateľom postupu RVS sú centralisticko-stranícke a aparátnické štruktúry politickej moci sústredenej v parlamente.

Podľa prieskumov verejnej mienky patrí slovenský parlament medzi najnedôveryhodnejšie inštitúcie verejnej správy a podľa vyhlásení zahraničia je verejná správa najslabším článkom Slovenska v období, keď sa rozhoduje o jeho prijatí do EÚ.

Aby sa v roku 1989 začali reformy, musela sa v prvom rade zmeniť centralistická moc ÚV KSS a vedúca úloha jednej strany. Žiaľ, túžba jednotlivcov po moci a pohodlnosť väčšiny občanov nás priviedli po 10 rokoch demokracie k súčasnému kritickému politickému i ekonomickému stavu celej spoločnosti.

Reformátorom VS sa nepodarilo získať širokú podporu spoločnosti hlavne preto, že ťažisko negatív RVS, tzv. „uťahovanie opaskov“ sa prenieslo na občanov a samosprávu. Pritom bez ich odporu sa rozbujnela spotreba verejných financií na štátnu správu a politické strany. Napríklad len príspevky pre politické strany za kreslá v parlamente, pre asistentov poslancov politických zástupcov v parlamente a na stranícke manažmenty za neefektívne riadenie štátnych podnikov a verejných inštitúcií.

Robíme chybu, že za podstatu Reformy verejnej správy, dávame reformu územia a úradov. Vráťme sa na začiatok k stratégii a zamerajme sa na reformu systému, ktorý tento negatívny stav umožňuje. Potrebujeme systémové zmeny a nie len stranícke výmeny, ktoré nám súčasný systém umožňuje každé štyri roky v demokratických voľbách. Ak chceme úprimne vybudovať občiansku spoločnosť, tak rovnaký priestor v správe verejných vecí, a teda aj v parlamente, musia mať rovnocenne so štátnymi aj občianske a samosprávne princípy. Preto v občianskom združení AGORA navrhujeme:

1. Vytvorenie dvojkomorového parlamentu s celkovým počtom 100 poslancov. V 1. komore 50 poslancov by bolo volených pomerným systémom v jednom volebnom obvode SR. V 2. komore by bolo 50 poslancov volených v jednotlivých volebných obvodoch VÚC väčšinovým systémom.

2. Zníženie o 25% všetkých volených zástupcov a zamestnancov VS.

V občianskom združení na podporu priamej demokracie AGORA sa snažíme zrealizovať Optimistickú víziu Slovenska do 21.storočia. Preto máme záujem spolupracovať so všetkými subjektami i osobnosťami, ktorým leží osud Slovenska na srdci a majú záujem ho nezištne zlepšovať.

Chcel by som poďakovať všetkým tým, ktorí na našom zámere doteraz spolupracujú a aktívne ho podporujú. Hlavne Nadácii otvorenej spoločnosti a Veľvyslanectvu USA za ich finančnú podporu pri realizácii projektu „Posilnenie rozvoja priamej demokracie v občianskej spoločnosti v súlade s reformou verejnej správy“, ktorý obsahuje vydanie letáčikov, brožúrky, vyškolenie aktivistov v 11 jednodňových a 11 dvojdňových seminároch. Letáčik i brožúrka sú k dispozícii na tejto konferencii.

Cyklus seminárov začína dňa 6.9.2001 o 9.30 hod. tlačovou besedou v Dome novinárov na Župnom námestí v Bratislave.

Srdečne Vás na tlačovku i semináre pozývame.

Vážení priatelia,

na začiatku v roku 1993 nám niektorí „reformátori“ sľubovali nové Slovensko – ako Švajčiarsko. Ak by sme použili za paralelu symbolu Švajčiarska syr, tak musíme konštatovať, že pre väčšinu našich občanov zostala v tom syre len tá diera. Hmotu majú tí, čo nám to Švajčiarsko sľubovali. Im nešlo o zmenu nášho systému na švajčiarsky, ale o jeho bohatstvo. Takže svoj cieľ dosiahli na úkor ostatných občanov Slovenska. A preto by sme sa nemali báť začať robiť reformu radikálnejšie a komplexnejšie. Je prirodzené, že pri tom musia nastať zmeny v manažmente a taktike reformného hnutia. Začína predvolebné obdobie a v demokracii práve vo voľbách sa robia podstatné zmeny.

Slovensku nepomôžu žiadne reformované alebo nové strany, prípadne stranícki lídri. Budúcnosť Slovenska je v zmene systému verejnej správy, v ktorej by pluralitný systém politických strán bol reprezentovaný 1. komorou parlamentu a komunálny a občiansky systém 2. komorou parlamentu. Slovensko dnes potrebuje svojich zástupcov, volených poslancov s osobnou zodpovednosťou a nie takých, ktorí sa skrývajú za kolektívnu zodpovednosť svojich strán.

Štátne záujmy dnes zastupované koaličnými politickými stranami, by tak získali rovnocenného partnera v komunálnym a občianskym záujmoch zastupovaných samosprávou na miestnej, alebo regionálnej úrovni. Uvedomujeme si, že tento náročný cieľ sa dá dosiahnuť len nezištným spojením síl skutočných reformátorov a za širokej občianskej podpory s vedomím pocitu osobnej zodpovednosti.

Aj preto podporujeme celý reformný proces i momentálne neefektívne snahy o prenos kompetencií v pripravovanom zákone. No sme presvedčení, že rozhodujúce kroky na ukončenie RVS sa musia uskutočniť vo voľbách v roku 2002.

Preto navrhujeme vytvorenie predvolebného, účelového, širokospektrálneho hnutia rôznych subjektov, ktoré by zabezpečilo víťazstvo vo voľbách tej moci, ktorá by garantovala realizáciu konkrétnej a komplexnej RVS.

K tomu smerujú naše aktivity a ponuka na podporu i spoluprácu.

Skratka SOS a názov Slovenská Občianska Samospráva by vhodne vystihoval cieľ hnutia.

Boli by sme radi, ak by dnešná konferencia k aktivitám Občianskeho združenia na podporu priamej demokracie AGORA a k predloženým návrhom postupu ukončenia RVS zaujala oficiálne stanovisko.


Strnka vhodn na tla  Strnka vhodn na tla

 

Stránka www.priamademokracia.sk je založená na systéme PHP Nuke (GNU/GPL licencia).
Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generovanie stránky 0.037 sekund