Agora logo Agora - Obianske zdruenie na podporu priamej demokracie   Posielanie noviniek na Váš email:


Prihlásiť Odhlásiť

Momentálne je online 1 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

Novinky: Diskusný príspevok starostu obce Kuchyňa Františka Pálku na sneme ZMOS
Pridan da: tvrtok, 11.11.2004 18:35
Tma: Novinky
Snem ZMOS

17.4. 2002

Diskusný príspevok starostu obce Kuchyňa a podpredsedu o.z. AGORA Františka Pálku

Vážené dámy, páni, kolegovia, hostia

Srdečne Vás pozdravujem a nášmu spoločnému rokovaniu želám veľa múdrych rozhodnutí v prospech uplatnenia samosprávnej demokracie na Slovensku.

Dnešný snem pokladám za prelomový medzi prípravnou fázou Reformy verejnej správy (RVS) a jej skutočnou realizáciou. Verím, že tento proces je už nezvratný. Očakávam, že naše rokovanie povedie k tomu, aby samospráva na čele so ZMOS ešte aktívnejšie ako doteraz a s plnou zodpovednosťou začala presadzovať kompletnú reformu.

Už celé desaťročie patrí ZMOS medzi najdôveryhodnejšie verejné inštitúcie na Slovensku, ktorá stabilizuje spoločnosť, presadzuje princípy samosprávnej demokracie a budovanie občianskej spoločnosti. Bude na škodu Slovenska, ak nedokážeme v prospech komplexnej RVS využiť tohtoročnú predvolebnú situáciu a dôveru i podporu, ktorú samospráva vo verejnosti má. Vo svojom príspevku chcem poukázať na riziká reformného procesu a možné východiská, ktoré by urýchlili ukončenie celej RVS na Slovensku.

Desaťročné skúsenosti transformačného procesu na Slovensku nám dali dostatok dôkazov o tom, že stranícka politická moc sústredená v parlamente nemá záujem o svoje oslabenie, respektíve o podelenie sa o moc so samosprávou. Je veľmi zlé, keď počas existencie desaťročného pluralitného politického systému s takmer totálnou mocou vládnych koalícií bez nezávislej spoločenskej kontroly dospela naša spoločnosť na okraj kolapsu. Nová stranícka oligarchia si z transformácie urobila vlastný biznis a do budúcna materiálne zabezpečila seba i svojich blízkych na úkor spoločnosti. Za posledné desaťročie ani jedna politická garnitúra, ktorá bola pri moci v skutkoch nepreukázala, že jej ide v prvom rade o blaho občana a Slovenska. Táto politická reprezentácia sústredená v parlamente bojuje medzi sebou o stranícku a osobnú moc, polarizuje spoločnosť a prospech občana i Slovenska je pre ňu druhoradý.

Najväčšou chybou súčasnej vládnej proreformnej politickej moci bolo, že v roku 1999 po voľbách pri zostavovaní vládneho programu a vypracovaní súčasnej Koncepcie RVS ustúpila od predvolebnej tzv. Stratégie RVS, v ktorej bola zahrnutá celá VS.

Reformný proces nezískal podporu verejnosti práve preto, že šetril na verejných službách v miestnej samospráve a pritom zvyšoval výdavky na ústrednú správu, napr. v parlamente za kreslá politických strán, za asistentov a za kancelárie poslancov.

Nie náhodou náš parlament dosahuje dlhodobo v prieskumoch viac ako 80% nedôveru občanov. Sme naivní, ak si myslíme, že pokorným vyjednávaním a argumentovaním ich presvedčíme o urýchlení reformného procesu. Nastal čas, aby sme oveľa aktívnejšie začali presadzovať reformu celej verejnej správy, to znamená aj parlamentu, vlády a všetkých centrálnych, správnych úradov.

Aj v podnikateľskom prostredí zákonite platí, že ozdravný proces sa začína od vrcholového manažmentu. Tak isto pri rekonštrukcii domu začíname s opravou strechy a nie fasády. Tieto zákonitosti by sme mali dodržiavať aj dnes pri RVS. Tak isto v roku 1989 pri zmene totalitného spoločenského systému bolo v prvom rade nutné zrušiť moc a vedúcu úlohu jednej strany. Išlo o systémovú zmenu a vznik pluralitného politického systému. Uplatňovanie pluralitnej politickej moci nenaplnilo naše očakávania. Totalitná moc jednej strany bola nahradzovaná v politických voľbách vždy takmer totalitnou mocou vládnych koalícií. Pri týchto mocenských súbojoch sa akosi pozabudlo na občana. Ten síce v roku 1989 získal slobodu, ale počas 10 rokov stratil takmer všetky istoty. Je to dostatočné poučenie k tomu, aby sme pochopili, že na Slovensku ani tohtoročné parlamentné voľby bez prijatia systémových zmien nič nevyriešia.

Nestačí vymeniť politické strany, lídrov, koalície, treba presadiť systémové zmeny, ktoré dostanú politickú moc pod nezávislú občiansku kontrolu už v parlamente.

Vážení priatelia,

V júli v roku 2000 bolo na Ministerstve vnútra SR zaregistrované o.z. AGORA, ktoré si dalo za cieľ v rámci reformného procesu v optimistickej vízii do 21.storočia presadzovať vytvorenie dvoch komôr parlamentu po 50 poslancov a celkové znižovanie volených funkcionárov, zamestnancov a režijných nákladov celej VS o 25%.

Poslanci do II. Komory parlamentu by boli volení v obvodoch VÚC väčšinovým systémom. Na základe optimistickej vízie bol vypracovaný grantový projekt „Reforma parlamentu – nádej pre Slovensko“. Súčasťou projektu je aj vydanie letáčikov a brožúry, ktorú ste obdržali v propagačných materiáloch. Nosným pilierom projektu sú oboznamovacie a tréningové semináre pre našich aktivistov. Väčšina účastníkov seminárov, ale i verejných činiteľov, zástupcov samosprávy, občianskych združení naše aktivity schvaľuje a podporuje.

Niektorí však upozorňujú na nedostatok politickej vôle a peňazí. Opatrnícky o sebe tvrdia, že sú realisti. Život dokazuje, že každý starosta, primátor, vedec i manažér je v prvom rade realista, ale ak chce byť úspešný a ísť dopredu, musí sa pokúšať o zdanlivo nemožné. Je to jedna z hlavných úloh i povinností každého tímového vedenia a jeho lídrov. Vznik samostatného ZMOSu a činnosť celého samosprávneho i občianskeho hnutia túto zásadu potvrdzuje.

Ak problém je politická vôľa, tak máme jedinečnú šancu ju v tohtoročných parlamentných voľbách získať. Medzi nami je dostatok takých, ktorí sa už dlhodobo osvedčujú v komunálnej politike a boli by vhodnými kandidátmi za svoje regióny do parlamentu.

Prečo nezaložiť reformné hnutie, ktoré by kandidovalo zástupcov samosprávy i aktivistov nezávislých občianskych združení do parlamentu?

Potrebné petičné hlasy na založenie hnutia by sme bez finančných nákladov zabezpečili spoločne. Finančné náklady by nebolo treba ani na sekretariáty, volebné tímy a volebnú kampaň. Kandidátna 100-členná listina by bola vytvorená po jenom kandidátovi z každého okresu a po desiatich kandidátoch z vrcholového vedenia samosprávy a občianskych aktivistov. Rovnomerné zastúpenie na kandidátnej listine by bolo garantované účasťou v každej desiatke jedným okresným kandidátom z príslušnej VÚC a po jednom kandidátovi z vedenia samosprávy a nezávislého občianskeho aktivistu.

Svojou iniciatívou by sme umožnili demokratickým spôsobom vstup do parlamentu rovnomerne našim zástupcom z okresov, osvedčeným funkcionárom z vedenia samosprávy a nezávislým aktivistom občianskeho hnutia.

Našim cieľom by nebolo vládnuť, ale v parlamente ústavnou cestou presadiť také legislatívne zmeny, ktoré zabezpečia do konca nového volebného obdobia konkrétnu reformu celej verejnej správy a podporia vznik takej vlády, ktorá bude presadzovať:

1. právne a sociálne istoty občanov,

2. trhovo-sociálnu ekonomiku a začlenenie do EÚ,

3. zahraničnú a obrannú politiku s orientáciou na NATO.

Vážení kolegovia, priatelia,

je čas rozhodnúť sa, či prosiť straníckych politikov o reformu, alebo ju vlastnými silami, s plnou zodpovednosťou zrealizovať. Každý z nás bol do funkcie zvolený priamo, väčšinovým systémom a s osobnou zodpovednosťou. Ak sa RVS nevydarí, predĺži alebo predraží v neprospech občanov, je nebezpečenstvo, že celá zodpovednosť sa prenesie na nás zástupcov samosprávy ako jej iniciátorov. Stranícky poslanci v parlamente nesú len kolektívnu, stranícku zodpovednosť a v prípade neúspechu strany, alebo vidiny osobného prospechu, im nerobí problém preregistrovať sa alebo formou písomného čestného vyhlásenia stať sa nezávislým a nadstraníckym.

Pýtam sa, budeme realisti, ak týmto politikom spolu s občanmi pred voľbami uveríme? Čo ak by sme našim voličom ponúkli alternatívu a našli odvahu vytvoriť, alebo podporiť politické hnutie pod názvom „Slovenská občianska samospráva“. So skratkou SOS. Symbol SOS by možno pre väčšinu občanov bol po trpkých skúsenostiach s doterajším uplatňovaním pluralitnej moci politických strán nádejou do budúcna a nielen výzva o pomoc.

Dajme občanom šancu voliť SOS pred volaním o pomoc SOS.

Na záver sa obraciam na pracovné predsedníctvo a jednotlivé komisie snemu, aby tento návrh prejednali a dali o ňom hlasovať. Som presvedčený, že ho dokážeme zrealizovať s minimálnymi finančnými nákladmi a v krátkom čase po schválení v nasledujúcich etapách:

1. Vyplnenie petičných hárkov a zvolenie okresných kandidátov.

T: 1 mesiac

2. Zorganizovanie ustanovujúceho celoštátneho snemu, ktorého delegátmi by boli zvolení okresní kandidáti do parlamentných volieb.

T: 2 mesiace

3. Uskutočnenie celoštátneho snemu, ktorý by schválil:

a/ poradie kandidátov na kandidátnej listine

b/ zakladajúce stanovy volebného subjektu

c/ predsedníctvo hnutia zložené z kandidátov v prvej desiatke

d/ predsedu a lídra volebného hnutia

e/ programové ciele a volebnú stratégiu

T: 2-3 mesiace

4. Zaregistrovanie a prihlásenie hnutia do volieb

T: 3 mesiace

5. Volebná kampaň prostredníctvom funkcionárov samosprávy a občianskych aktivistov

T: 4-5 mesiacov

Vážení priatelia, kolegovia, delegáti snemu,

využime túto historickú šancu, nebojme sa rizika, prevezmime iniciatívu do vlastných rúk, aby sme problémy s RVS začali riešiť fundovane a zodpovedne už v NR a nie až na našich snemoch a obecných zastupiteľstvách. Pred našimi voličmi a poslancami na našich obciach sa tejto zodpovednosti aj tak nezbavíme. V prvom rade za všetky nedostatky zoberú na zodpovednosť nás, ktorých si priamo zvolili, ktorých osobne poznajú a ktorí sú im aj najbližšie po ruke pri ich neschopnosti.

Zrealizovaním predloženého návrhu by sme umožnili demokratickou cestou vstup reformného samosprávneho hnutia do parlamentu.

Naši zástupcovia v parlamente, súčasní starostovia, primátori, osvedčení funkcionári samosprávy i nezávislí občianski aktivisti by boli garantom pri prijímaní legislatívnych, reformných zmien a oporou takej vláde, ktorá by budovala občiansku spoločnosť na princípoch rovnosti pluralitného politického systému a samosprávnej demokracie.

Ďakujem za pozornosť

Teším sa na spoluprácu

N á v r h

organizačnej schémy a cieľov reformného hnutia

Názov: Slovenská občianska samospráva

/ skratka SOS/

Valné zhromaždenie:

Počet členov spolu: 99 – tvoria kandidáti do NR z toho:

79 – zástupcov okresov / starostovia, primátori/

10 – vrcholné vedenie samosprávy

10 – nezávislí občianski aktivisti

Predsedníctvo:

Počet členov spolu: 10

z toho:

8 – zástupcov okresov z VÚC

1 – vrcholné vedenie samosprávy

1 – nezávislý občiansky aktivista

Predsedníctvo VÚC: bude zložené po jednom zástupcovi /kandidátovi/ z okresu. Volí svojho predsedu, ktorý je zároveň aj v poradí v prvej desiatke na kandidátke do NR.

Podpredsedníctvo okresu: bude zložené zo starostov obcí a primátorov miest. Volí svojho predsedu, ktorý je kandidátom do NR a členom predsedníctva VÚC.

Členstvo: občan /komunálny volič/ podľa trvalého pobytu.

Cieľ hnutia:

Dlhodobý: Vybudovanie občianskej spoločnosti na princípoch rovnosti pluralitného politického systému a samosprávnej demokracie.

Strednodobý: 5 rokov

Po vstupe do NR presadiť:

1/ legislatívne zmeny, ktoré zabezpečia vznik II. Komory parlamentu s väčšinovým volebným systémom,

2/ zmenu štruktúry VS, ktorá by zabezpečila 25% zníženie volených funkcionárov, zamestnancov a režijných nákladov celej VS,

3/ podporiť vznik takej vlády, ktorá do vládneho programu zahrnie ciele hnutia a bude garantovať aj ich splnenie do konca volebného obdobia.

Krátkodobý: Do konca roku 2002

Vznik, úspešnú účasť vo voľbách, vstup do NR a presadenie cieľov hnutia do nového vládneho programu.

Volebné heslo:

Rozhodni sa

SOS

Volať, alebo voliť


Strnka vhodn na tla  Strnka vhodn na tla

 

Stránka www.priamademokracia.sk je založená na systéme PHP Nuke (GNU/GPL licencia).
Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generovanie stránky 0.051 sekund